หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
     


 
บร0023.3/ว3908 การดำเนินการโครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  [ 24 พ.ค. 2562 ]    
 
บร0023.5/ว3907 การจัดทำโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 24 พ.ค. 2562 ]    
 
บร0023.3/ว3869 ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เฉพาะรุ่นที่ 45  [ 24 พ.ค. 2562 ]    
 
บร0023.5/ว3747 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 4/2562  [ 21 พ.ค. 2562 ]    
 
บร 0023.3/ว421 หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม นม โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ แจ้งจัดสรรสิทธิการจำหน่ายนม แจ้งเขตฯ  [ 16 พ.ค. 2562 ]   
 
บร 0023.3/420 หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม นม โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ แจ้งจัดสรรสิทธิการจำหน่ายนม  [ 16 พ.ค. 2562 ]   
 
บร 0023.3/ว418 หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม นม โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ แจ้ง ทอ.  [ 16 พ.ค. 2562 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 607